Energia Bierna

Drogi Przedsiębiorco!

Podczas prowadzenia działalności biznesowej, duży udział w kosztach mają wydatki na energię elektryczną. Zmiany gospodarcze ulegają ciągłym zmianom w tym –  warto podkreślić – rosnące ceny energii elektrycznej. Ma to duży wpływ na wszystkie sektory gospodarcze w tym usługi, zakłady przemysłowe oraz nieruchomości. Warto, więc pomyśleć nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej.

Co powinien wiedzieć każdy odbiorca energii elektrycznej?

Odbiorca energii elektrycznej ponosi opłaty za ilość pobranej energii, która jest wyliczana na podstawie wskazań zainstalowanych  czterokwadrantowych liczników energii czynnej oraz biernej.

Energia elektryczna dzieli się na energię czynną oraz bierną. Energia czynna jest zamieniana na pracę użytkową, czyli na przykład na światło, ciepło, a także ruch. Zaś energia bierna jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania wielu odbiorników.

Sposobem na zmniejszenie rachunków za prąd jest kompensacja mocy biernej, która ponadto poprawia trwałość sieci oraz pozwala zmniejszyć współczynnik mocy tgfi.

Czym jest moc bierna?

Obwód pracy posiada trzy rodzaje mocy:

 1. Czynną (P) – zamieniania na pracę użytkową; wytwarzane w elektrowniach i przesyłane siecią eletroenergetyczną
 2. Bierną (Q) –  Moc bierna ma miejsce między źródłem, a danym odbiornikiem energii; wytwarzane w elektrowniach i przesyłane siecią eletroenergetyczną; nie jest zużywana, ale przepływa tam i z powrotem pomiędzy elektrownią i odbiorcą.
  • Bierna indukcyjna – jest niezbędne do wytwarzania pola magnetycznego w transformatorach, dławikach, silnikach – moc bierna pobierana z sieci elektroenergetycznej
  • Bierna pojemnościowa – oddawana do sieci elektroenergetycznej przez odbiorniki takie jak oświetlenie LED, potrzymanie zasiania UPS, kondensatory i inny sprzęt elektroniczny. 
 3. Pozorną (S) – suma wektorowa P i Q – trójkąt mocy

Energia bierna jest niezbędna do poprawnej pracy urządzeń i może być pobierana przez nie z sieci lub oddawana do sieci.

W jakim celu kompensować moc bierną?

Posiadanie nadmiernego przepływu ilości energii biernej w sieci elektroenergetycznej skutkuje koniecznością montowania dodatkowych urządzeń oraz przewodów. Dodatkowo występują większe straty energii czynnej w instalacjach odbiorczych, transformatorach  oraz zmniejsza się przepustowość sieci zasilających. Na domiar tego powoduje spadki napięć w liniach zasilających oraz w transformatorach.

Jeżeli pobór mocy jest powyżej dopuszczalnego limitu, to na podstawie przepisów może to skutkować karami finansowymi nałożonych przez operatorów sieci dystrybucyjnych OSD.

Odpowiednie gospodarowanie energią elektryczną jest możliwe poprzez kontrolowanie poziomu pobieranej mocy biernej. Nie trudno zoptymalizować pobór. Najlepszym sposobem jest przyłączenie baterii kondensatorów. Jednak do kompensacji mocy biednej pojemnościowej oddawanej do sieci elektroenergetycznej wykorzystuje się baterie dławików indukcyjnych. Dzięki temu opłaty za moc czynną mogą zmniejszyć się o 3-7%.

Kompensacja mocy biernej, czyli optymalizacja kosztów.

Wcześniej wspomniane baterie wytwarzają przeciwną energię bierną nieopodal odbiornika, co sprawia, że nie ma konieczności transportowania jej za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej.

Po uruchomieniu urządzenia kompensacyjnego energia bierna przepływa wyłącznie pomiędzy kompensatorem mocy biernej a odbiornikiem. Omówiliśmy już, jak wygląda kompensacja mocy biernej, a teraz jest moment na to, by skupić się na redukcji kosztów. Pierwszym punktem będzie przeanalizowanie faktur za energię elektryczną część dystrybucyjną. Na fakturze często znajdują się opłaty, które naliczane są, gdy odbiorca przekracza limity określone w umowie dystrybucji. Niestety większość odbiorców nie są świadomi, że ponoszą opłaty z tytułu przekroczenia limitów. Kiedy dystrybutorzy energii elektrycznej naliczają kary za energię bierną, to na Fakturze wyrażone są w jednostce „kvar” lub „Mvar” zależnie od wolumenu zużycia. Co ciekawe naliczane opłaty stanowią nawet 30% całego rachunku

Same korzyści!

Kompensacja mocy biernej to wiele korzyści:

 • brak opłaty za energię bierną,
 • zmniejszenia o ok. 2-5% opłaty za energię czynną,
 • lepsza jakość energii elektrycznej,
 • wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.

Kompensacja mocy biernej średnich napięć

Baterie kondensatorów średnich napięć w większości przypadków projektowana jest indywidualnie, w zależności od wielu parametrów m.in. sieci, warunków, środowiskowych i lokalowych oraz wymagań klienta. Specjalizujemy się w doborze i wykonawstwie instalacji kompensacyjnych średnich napięć, w tym kompletnych realizacji „pod klucz”.

Możliwe rozwiązania tyczą się baterii:

 • Napowietrzne i wnętrzowe
 • Automatycznie regulowane oraz nieregulowane
 • Z dławikami ochronnymi, bez dławików rezonansowych
 • W układzie filtrów wyższych harmonicznych
 • Specjalne np. jednofazowe filtry w układzie „H” do sieci trakcyjnych
 • Przeznaczone do stosowania w najcięższych w warunkach środowiskowych
 • Nadążne kompensatory mocy biernej SVC

Bardzo istotne jest to, żeby urządzenia do kompensacji mocy biernej zostały prawidłowo dobrane, dzięki temu będą poprawnie pracowały przez długi czas. Koszt odpowiednio dobranego układu kompensacji zwraca się w okresie od 3,5 do 12 miesięcy. Na koszt składa się urządzenie, montaż urządzenia oraz ewentualny serwis.

Kompensacja mocy biernej niskich napięć  

Montaż Baterii kondensatorów oraz dławików kompensacyjnych daje przedsiębiorcom wiele korzyści, a mianowicie dłuższą żywotność sieci energetycznej, bezpieczeństwo techniczne, a przede wszystkim zyski ekonomiczne.

Skompensowanie mocy biernej jest dogodny dla odbiorcy jak i dostawcy. Spowodowane to jest tym, że zmniejsza się zapotrzebowanie mocy wytwórczej w elektrowni, a także straty przesyłowe.